Narod i Pravda Visoko: Kandidatska lista za Gradsko vijeće Visoko

Narod i Pravda Visoko: Kandidatska lista za Gradsko vijeće Visoko

Dana 23.07.2020. godine je potvrđena kandidatska lista za Gradsko vijeće
Visoko ispred stranke Narod i Pravda

Ime i prezime kandidata
Suad Agić
Azra Sadiković- Obućina
Sabrija Limo
Selma Hadžić
Amir Pulić
Šukrija Muhamedagić
Amer Čulov
Adna Smailagić
Sanela Čelik
Almin Kubat
Jasmina Fazlić
Omer Hadžiomerović
Ajla Lemeš
Belmin Babić
Haris Hašimović
Merima Česa
Senid Alihodžić
Šemsa Rizvić
Omer Omerbegović
Munib Alibegović