Narandžasto upozorenje zbog mogućnosti udara jakog vjetra

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog mogućnosti udara jakog vjetra dana 04.02.2020.godine, u srijedu 05.02.2020. godine od 00:00 h do 24:00 i četvrtak 06.02.2020. godine od 00:00 do 08 sati. Područje koje će zahvatiti jak vjetar u utorak je zapadna i istočna Bosna, u srijedu u cijeloj zemlji i u četvrtak zapadna i djelimično centralna Bosna, kao i veći dio Hercegovine. Očekivani  udari vjetra uglavnom između 50 do 70 kilometara na sat.U zapadnim područjima Bosne i Hercegovine udari vjetra mogu biti između 70 i 100 kilometara na sat, a u planinskim područjima i iznad 100 km/h.

Obzirom da su mogući  jaki udari vjetra i na području grada Visoko, Služba civilne zaštite Grada Visoko upozorava građane da postupaju u skladu sa članom 41. Zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća kojim su predviđene mjere lične i uzajamne zaštite građana koje predstavljaju najmasovniji oblik pripremanja i organizovanog učešća građana u zaštiti i spašavanju.

Pod ličnom zaštitom se podrazumijeva da je svaki građanin dužan poduzeti maksimalne mjere i aktivnosti da zaštiti sebe, članove svoje porodice i svoju imovinu.

Pod uzajamnom zaštitom se podrazumijeva međusobna, solidarna pomoć koja podrazumijeva da građanin pruži pomoć i drugim kojima je ta pomoć potrebna.

Posebno se apeluje na pravna lica, koja izvode radove na građevinskim objektima, da ne ostavljaju predmete koji bi usljed jakog vjetra mogli pasti sa krovova i drugih mjesta na objektima, kao i građevinskih skela i tako ugroziti sigurnost prolaznika.

Također, apeluje se građanima da na svojim balkonima i drugim otvorenim prostorima ne ostavljaju predmete koji bi mogli ugroziti nečiju sigurnost, kao i da ne parkiraju svoja vozila u blizini stabala.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE