Nakon sudske presude KTK Visoko ušao u posjed “otete” zgrade “Stara pošta”

Prvo je Općina brutalno “otela” zgradu KTK Visoko u centru grada poznatiju kao “Stara pošta”, zatim je uslijedila tužba i presuda prema kojoj se ključevi “otete” zgrade moraju vratiti stvarnom vlasniku KTK Visoko što je i učinjeno.
Direktor Senad Bilalović je preuzeo ključeve ove zgrade od predstavnika BZK “Preporod” putem advokata i uskoro počinje useljavanje u nekoliko kancelarija. Privremeno će u ovoj zgradi još uvijek biti smješten i BZK “Preporod” dok ne bude riješena i žalba u ovom postupku.

 

Zgrada je trenutno bez električne energije jer je nagomilan dug od 30.000KM.

 

 

(visoko.co.ba)