Naknade za pogodnost korištenja građevinskog zemljišta u Visokom moguće platiti u ratama

Gradsko vijeće Visoko na 1. vanrednoj sjednici donijelo je Odluku o davanju saglasnosti na Proceduru obročnog plaćanja naknade za pogodnost korištenja i uređenje građevinskog zemljišta u vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovane pandemijom koronavirusa.

Ovom Odlukom propisano je obročno plaćanje naknada za pogodnost korištenja i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta za iznose preko 10.000 KM.

Ovom procedurom, a za vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovane pandemijom koronavirusa, utvrđuje se način obročnog plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta za iznose od 2.000 KM do 10.000 KM.

U tom smislu utvrđuje se slijedeća procedura:

1. Pravo na obročno plaćanje naknade za pogodnost korištenja i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta ostvaruje se na zahtjev stranke/investitora, po čijem zahtjevu se vodi upravni postupak za izdavanje urbanističke saglasnosti, odnosno odobrenja za građenje, a za vrijeme trajanja stanja nesreće prouzrokovane pandemijom korona virusa.

2. Zahtjev mogu podnijeti pravna ili fizička lica za objekat za koji naknade za pogodnost korištenja i uređenja iznose od 2.000 KM do 10.000 KM.

3. Za iznose veće od 10.000 KM primjenjivat će se Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja i uređenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko.

4. Rate bi se plaćale mjesečno u jednakim iznosima, na slijedeći način:

– od 2.000,00 KM do 6.000,00 KM najviše u 4 jednake mjesečne rate;
– od 6.000,00 KM do 10.000,00 KM najviše u 6 jednakih mjesečnih rata.

5. O obročnom plaćanju gore navedenih naknada, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina zaključuje Sporazum sa investitorom kojim bi se tačno odredili iznosi rata, rokovi za plaćanje i posljedice propuštanja propisanih rokova.

6. Urbanistička saglasnost, odnosno odobrenje za građenje se izdaje kada investitor izvrši uplatu svih rata, odnosno puni iznos gore navedenih naknada. U slučaju propuštanja roka za plaćanje mjesečne rate utvrđene zaključenim Sporazumom, zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti/odobrenja za građenje se odbija.

7. Za provedbu ove procedure zadužuje se Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, a ista se primjenjuje davanjem saglasnosti Gradskog vijeća Visoko.