Najveća isplaćena plata u martu 182 hiljade KM

Najveća isplaćena plata u Federaciji BiH ove godine isplaćena je u Sarajevu u oblasti bankarstva za mart, a ona je iznosila čak 181.842,35 KM u neto iznosu, dok je u Republici Srpskoj najveća ostvarena zarada iznosila 33.524 KM, a zarađena je u Banjaluci u oblasti finansijskog poslovanja, podaci su poreskih uprava.

Pored ove najveće isplaćene plate, u Federaciji BiH je od početka godine isplaćeno još plata čiji se iznosi mjere u desetinama hiljada KM.

U Poreskoj upravi FBiH ističu za “Nezavisne” da je druga po visini plata od 98.357,17 KM isplaćena u djelatnosti trgovine za april.

– Za februar je isplaćena i plata od 89.669,81 KM u djelatnosti bankarstva. Četvrta po visini isplaćena plata je u djelatnosti trgovine za februar u iznosu 85.493,36 KM, dok je peta iznosila 83.331,90 KM u industrijskoj djelatnosti za februar, istakli su u Poreskoj upravi FBiH.

Naglašavaju da su na isplaćen iznos plata obračunati i uplaćeni porezi i doprinosi.

– S obzirom na to da su navedeni iznosi plata isplaćeni samo u jednom mjesecu, može se pretpostaviti da navedeni iznosi, pored mjesečne redovne plate, sadrže i prihode od određenih bonusa ili koristi koje je ostvarilo to lice u tom mjesecu, dodaju u Poreskoj upravi FBiH.

U Republici Srpskoj, prema podacima Poreske uprave RS, najviša isplaćena zarada u prva tri mjeseca ove godine je skoro pa šest puta manja nego u FBiH.

Svih top pet zarada u RS ostvareno je u Banjaluci.

– Isplata najvećeg ličnog primanja ove godine ostvarena je u iznosu od 33.524 KM, a ona je zarađena u oblasti finansijskog poslovanja u januaru. Druga zarada po visini ostvarena je u februaru u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti, koja je iznosila 30.830 KM, dok je treća po visini zarada od 23.608 KM ostvarena u februaru, u oblasti trgovine na veliko i malo, popravke motornih vozila i motocikala, podaci su Poreske uprave RS.

Dodaju da je četvrta po visini isplaćena zarada u RS u oblasti finansijskog poslovanja u januaru od 22.095 KM, dok je peta zarada po visini u RS isplaćena u martu u vezi s aktivnosti sa nekretninama, iznajmljivanjem i poslovnim aktivnostima, a ona je iznosila 19.923 KM.

Ukoliko uzmemo u obzir da su prosječne plate u FBiH i RS oko 950 KM, radniku koji ima prosječnu platu u BiH potrebno je oko 190 plata da zaradi najveću isplaćenu platu od 181.842,35 KM, za šta mu je potrebno skoro 16 godina rada.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, za “Nezavisne” kaže da ove plate i zarade ni u kom slučaju nisu realan odraz stanja u ekonomiji BiH te da su one uglavnom rezultat dobrog poslovanja banaka u BiH.