Najava 8. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19 i 03/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:


O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 8. sjednica Gradskog vijeća Visoko
(saziv 2016 – 2020. godina) održati:
29.05.2020. godine (petak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 16.00 sati.
sa slijedećim:
D N E V N I M R E D O M


1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne i 1.vanredne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Prijedlog statuta Grada Visoko
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko
3. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnice i
Izvještaji o radu gradskih službi uprave u 2019. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2019. godini
IZVJESTILAC: Gradonačelnica i pomoćnici Gradonačelnice
4. Izvještaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2019. godini
IZVJESTILAC:Gradski pravobranilac Melina Hodžić Travančić
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2019.-31.12.2019.godine.
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice
6. Izvještaj PIU Tima o realizaciji i napretku Projekta vodosnabdjevanja na području GradaVisoko od 14.07. 2017. do 30.04.2020.godine
IZVJESTILAC: Dino Delibašić predstavnik tima za implementaciju Projekta vodosnabdjevanja
7. Nacrt strategije prema mladim Grada Visoko 2020-2024.godina
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović,šef Odsjeka za društvene djelatnosti
8. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Visoko za period 2014- 2034.godine po skraćenom postupku
IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
9. Prijedlog odluke o oslobađanju od naknade za zauzimanje javne površineza period juni – septembar 2020.godine
IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam
10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti
-Prijedlog odluke o kupovini zemljišta u svrhu proširenja puta Ravne
IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjeka za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar
nekretnina
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zaključak o produženom vremenu u određenim djelatnostima
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu
12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Stari grad
IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnice
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Graskog vijeća Visoko
14. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2020. godinu
Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2019. godini
JU Dom zdravlja Visoko,
JU Gradska biblioteka Visoko,
JU Zavičajni muzej Visoko,
JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,
JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko,
JU Centar za socijalni rad Visoko,
IZVJESTILAC:Edina Ferizović,pomoćnica Gradonačelnice, predsjednici upravnih i nadzornih
odbora i direktori javnih ustanova
15. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL


Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.           Komisija za budžet, finansije i       ekonomska pitanja26.05.2020.14:30
2.Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova26.05.2020.15:30
3.   Komisija za društvene djelatnosti 26.05.2020.16:00
4.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju27.05.2020.15:30
5.     Komisija za statut i propise27.05.2020.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

visoko.gov.ba