Najava 7. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 7.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

28.02.2020. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1.      Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.      Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, Pomoćnik Gradonačelnice,

 3.    Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Smršnica“,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu,

 4.    Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Alibegovića potok“,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu,

5.    Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Zimča“,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu,

6.   Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta  „Moštre“,

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef  Odsjek za privredu,

7.    Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

  • Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JU Dom   zdravlja Visoko za zamjenu  parcela,
  • Prijedlog odluke o uspostavi prava upotrebe zemljišta za proširenja gradskog groblja,
  • Prijedlog odluke o uspostavi statusa  javnog dobra.

IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef  Odsjek za imovinsko-pravne,geodetske poslove i katastar nekretnina,

8.   Prijedlog odluke o imenovanju člana Gradske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko,

9.    Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog  vijeća Visoko,

10.   Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja  na području Grada Visoko u 2019.godini

IZVJESTILAC:Elvedin Fišek, komandir Policijske stanice Visoko

 11.   Vijećnička pitanja i inicijative

 MATERIJAL

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.       Komisija za  izbor i imenovanja  24.02.2020.16:00
2. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 25.02.2020.15:30
3.Komisija za društvene djelatnosti i Komisija za  ljudska prava,mlade i ravnopravnost  spolova  25.02.2020.16:00
4.       Komisija za statut i propise                                                                                                              26.02.2020.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.