Najava 6.sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 6.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

31.01.2020. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

sa sljedećim 

D N E V N I M   R E D O M

1.   Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Nacrt statuta Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

3.   Prijedlog odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

4.   Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine          stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2020.godinu

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

5.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

6.   Prijedlog odluke o i zmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada 

       za pogodnost korištenja i uređenja gradskog i ostalog građevinskog  zemljišta na                 području Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

7.    Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o osnovama i kriterijima za                     utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknade za pogodnost korištenja građevinskog                 zemljišta i naknade za uređenje gradskog i ostalog  građevinskog zemljišta  na                   području    Grada Visoko

       IZVJESTILAC: Jasna Zubić, šef Odsjeka za urbanizam

8.    Prijedlog odluke o  dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine             označene kao  k.č.1613/E2 KO Visoko

       IZVJESTILAC: Hamida Čatić, šef Odsjek za imovinsko-pravne,geodetske poslove i               katastar nekretnina   

9.  Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2019.godinu

     IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

10.   Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/0i8j40tkbya5iv6/AABW3uWqhUAlQPx7zcFFIjK7a?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 28.01.2020.15:30
2.Komisija za društvene djelatnosti 28.01.2020.16:00
3. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 29.01.2020.15:30
4.       Komisija za statut i propise                                                                                                             29.01.2020.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Press Grada Visoko