Najava 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 5.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.12.2019. godine (četvrtak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

sa sljedećim 

D N E V N I M   R E D O M 

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

  2.       Prijedlog  budžeta  Grada  Visoko za 2020.godinu,

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

  3.       Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2020.godinu,

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

  4.   Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko  za  

                2020.godinu.

          IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

 5.   Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu,

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

 6.   Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko  

       za 2020. godinu,

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

  7.      Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava                iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko           za 2020. godinu,

       IZVJESTILAC:Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

  8.  Prijedlog  programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu

       IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

  9.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  

       taksama Grada Visoko

       IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

  10.   Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

  11.  Prijedlog odluke o  objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske

      izborne   komisije  Visoko

            IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 12. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL: 
https://www.dropbox.com/sh/9zzglvqyl1wvd7d/AABavdQGjpchDSqA20FBMHw8a?dl=0 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 23.12.2019.15:00
2.Komisija za društvene djelatnosti 23.12.2019.15:30
3.        Komisija za statut i propise 24.12.2019.16:00
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 24.12.2019.15:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu. 

MATERIJAL: 
https://www.dropbox.com/sh/9zzglvqyl1wvd7d/AABavdQGjpchDSqA20FBMHw8a?dl=0