Najava 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 4.sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

29.11.2019. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16.00 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1.      Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.      Nacrt  budžeta  Grada  Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

3.  Nacrt  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

4.   Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

5.      Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i ublažavanje klimatskih promjena

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

6.  Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

– Prijedlog odluke o davanju podrške  adaptacije objekta  za potrebe Medžlisa

Islamske zajednice Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice

7.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.09.2019.godine.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/iiwsdliapi85tt5/AABe0IXqB6dChyPYieXZjXvNa?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 26.11.2019.15:30
2.Komisija za društvene djelatnosti 26.11.2019.16:00
3.        Komisija za statut i propise 26.11.2019.16:30
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 27.11.2019.15:30

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.