Danas 29. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 29. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.04.2019. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 1. 1.      Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Visoko
 1. 2.      Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  ostvarivanju prava iz socijalne zaštite na području općine Visoko

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. 3.       Prijedlog  odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje romske populacije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite i stambenog zbrinjavanja u općini Visoko 2019-2022.godina

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. 4.      Prijedlog  odluke o izmjenama i dopunama Odluke o  upravljanju, održavanju i naplati parking prostora i javnih garaža

        IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 1. 5.      Prijedlog  odluke o javnom redu i miru

        IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 1. 6.       Prijedlog  odluke o potvrđivanju izmjene člana Savjeta Mjesne zajednice Kula Banjer

        IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. 7.      Prijedlog  odluke o dodjeli  poslovnog prostora MDD”Merhamet “

        IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1. 8.      Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko, o cijeni distribucije gasa javnim ustanovama općine Visoko, broj:01/1-02-190/15 od 15.05.2015.godine,

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 1.   9.  Izvještaj o radu javnih ustanova u 2018. godini,sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2019. godinu

      Izvještaj o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2018. godini

JU  Dom zdravlja Visoko,

JU Gradska biblioteka Visoko,

JU Zavičajni muzej Visoko,

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

JU Centar za kulturu i informisanje Visoko,

JU Centar za socijalni rad Visoko,

JU KSC Mladost Visoko.

            IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

 1.   10.    -Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica općine Visoko   u 2018.godini   

-Informacija o formiranju  i radu vodnih odbora lokalnih vodovoda  i  zdravstvenoj ispravnosti vode i objekata lokalnih   vodovoda

 IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, Edina Ahmetović, pomoćnica  načelnice  i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica

  11.   Izveštaj o radu Zdravstvenog savjeta općine Visoko u 2018.godini

           IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaOpćinske načelnice  i predstavnik

                                         Zdravstvenog savjeta općine Visoko

   12.  Informacija o  socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko u 2018.godini

    IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaOpćinske načelnice  i predstavnik JU Centar   za socijalni rad Visoko

 1. 13.   Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2018. godini  i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

           IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaOpćinske načelnice

 1. 14.  Vijećnička pitanja i inicijative

 Materijal: https://www.dropbox.com/sh/82pkdmypqp4zr0c/AAB3Bcx6uAQ2ERGyiGqROxb5a?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 23.04.2019.15:00
2.Komisija za društvene djelatnosti 23.04.2019.15:30
3.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 24.04.2019.15:00
4.Komisija za statut i propise 24.04.2019.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.