Najava 28. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 28. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

29.03.2019. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M    R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Izvještaj o provođenju politike Općine i radu Općinske načelnice Visoko u 2018.godini i Izvještaji o radu općinskih službi uprave općine Visoko u 2018. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2018. godini,

IZVJESTILAC: pomoćnici Općinske načelnice

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2018. godini

IZVJESTILAC:Općinski pravobranilacMelina Hodžić Travančić

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

5. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o finansiranju klubova vijećnika u Općinskom vijeću Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu i informisanje Visoko i preuzimanju prava osnivača

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o javnim vodnim uslugama sa tarifnim modelima između Općine Visoko i JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP “Visoko”d.o.o. Visoko

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji Općine Visoko i Opština Kalinovik, Istočni Drvar, Drvar, Mrkonjić Grad, Novo Goražde i Jezero

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

10. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Poslovnika o radu Etičke komisije Općinskog vijeća

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

11. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja o provedenom ponovnom Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

12. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2018.godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal:https://www.dropbox.com/sh/nm0j1455j1e06q9/AADN-saxKWeaTA96Yw3x0Wqa?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 26.03.2019.15:00
2.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 26.03.2019.15:30
3.Komisija za statut i propise 26.03.2019.16:00
4.Komisija za društvene djelatnosti 27.03.2019.15:30

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Press Općine Visoko