Najava 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 25. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

21.12.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog izmjena  i dopuna budžeta  općine Visoko za 2018.godinu

       IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

3. Prijedlog budžeta  općine Visoko za 2019.godinu,

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

4. Prijedlog  odluke o izvršenju budžeta  općine Visoko za 2019.godinu,

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice 

5.  Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019.godinu

        IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama,

       IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

7.  Prijedlog odluke o  vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne  naknade za 2019.godinu

       IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske načelnice

8.  a)Prijedlog odluke o  razrješenju člana Općinske izborne komisije Visoko

    b)Prijedlog odluke o  objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne   komisije     Visoko

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

9. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

    a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina  označenih kao k.č.1305/3 i k.č.1305/4 za

        parcele onačene kao k.č.1305/6 i k.č.1305/7 u KO Visoko

    b) Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na parceli označenoj kao k.č.

        1482/1 u KO Kraljevac 

       IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske načelnice

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

11. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema Općine Visoko

         IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

12. Informacija o stanju lokalnih vodovoda na području Općine Visoko

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

13. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL:  https://www.dropbox.com/sh/v8t602i8qvnwh4f/AABf0yVMUPnBed13O8jooUCZa?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za društvene djelatnosti18.12.2018.15:00
2.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 18.12.2018.15:30
3.Komisija za izbor i imenovanje 18.12.2018.15:45
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 19.12.2018.15:30
5.Komisija za statut i propise 19.12.2018.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

 Press Općine Visoko