Najava 1. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 1. sjednica Gradskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

28.06.2019. godine (petak) u Velikoj sali Grada Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

DNEVNIM  REDOM

1. Zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Statuta Grada Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

3. Prijedlog odluke o Gradskom pravobranilaštvu Visoko

IZVJESTILAC: Melina Hodžić-Travančić, Općinski pravobranilac Visoko

4. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

7. Prijedlog odluke o osnovama i kriterijima za utvrđivanje olakšica pri plaćanju naknada za pogodnost korištenja gradskog i ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Mjesnoj zajednici Rosulje za raspolaganje zemljištem označenog kao k.č. 2100 Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

9. Prijedlog odluke o ustupanju na privremeno korištenje kasarne Vratnica Mjesnoj zajednici Vratnica

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

10. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti

-Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi zemljišta označenog kao k.č. 1153/3 , 4306/3 i k.č. 4306/2 KO Visoko,

– Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1238 KO Visoko ,

– Prijedlog odluke o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 735/2 KO Uvorići,

– Prijedlog odluke o uspostavi prava korištenja zemljišta u korist zemljišta označenog kao k.č. 806/3 KO Kraljevac,

– Prijedlog odluke o zamjeni zemljišta označenog kao k.č. 152/1 KO Ozrakovići za zemljište označeno kao k.č. 1706 KO Visoko,

– Prijedlog odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3463 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

11. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2018 -31.12.2018.godine.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period 1.1.2019- 31.03.2019.godine.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

13. Razmatranje Poziva o sazivanju X redovne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko, zakazane za 26.06.2019.godine.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice Visokog

14. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal: https://www.dropbox.com/sh/zfdifujt5uzb1sx/AAAJoOTVLsBvavvdF3Avx63ca?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 26.06.2019.15:00
2.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 26.06.2019.15:30
3.Komisija za statut i propise 26.06.2019.16:00

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Gradskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.