Naida Mujić uspješno odbranila doktorski rad na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Naida (Uzunalić) Mujić je rođena 18. juna 1983.godine u Visokom gdje je završila osnovnu školu i medresu „Osman ef. Redžović“. 

 

Izvor: Novum.ba

Naida Mujić iz Kiseljaka je danas na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu uspješno odbranila doktorski rad i time postala prvi doktor matematičkih nauka iz Kiseljaka i prva žena doktor nauka u ovom gradu.

Pred komisijom koju su činila tri univerzitetska profesora te velikim brojem članova porodice, prijatelja i kolega Naida je uvjerljivo branila svoju doktorsku disertaciju pod naslovom: „Globalna dinamika i bifurkacije određenih tipova antikompetitivnih dvodimenzionalnih preslikavanja u ravni i preslikavanja koja čuvaju površinu“.

 

Naida Mujić je rođena 18. juna 1983.godine u Visokom gdje je završila osnovnu školu i medresu „Osman ef.Redžović“. 2008. godine je diplomirala na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, smjer Matematika i teorijske kompjuterske nauke te stekla zvanje diplomirani matematičar i informatičar. 2014. godine je magistrirala na istom Odsjeku, smjer Primijenjena matematika.

Objavljeni rad joj je „Birkhoff Normal Forms, KAM theory and continua of periodic points for certain planar system“, M.R.S.Kulenovic, E. Pilav and N. Mujic u Journal Of Computational Analysis And Applications, 2017. godine a njen rad prihvaćen za objavljivanje je pod nazivom “Approximation of the Invariant Curve for a Certain Planar System of Difference Equations”, S. Kalabusic, N. Mujic and E. Pilav, Advances in Dynamical Systems and Applications.

Inače, Naida je radila je kao profesorica matematike u gimnaziji „Visoko“ a već dugi niz godina je profesorica matematike i informatike u medresi „Osman ef. Redžović“ u Gračanici kod Visokog. U braku je sa Mirsadom Mujićem i majka je dvije djevojčice.

Sticanjem diplome doktora nauka Naida je dokazala svoj talenat, upornost i zalaganje na polju obrazovanja i nauke. Međutim, općepoznato je da doktori nauka ne završavaju svoje obrazovanje sticanjem doktorske diplome. Naprotiv, njihov naučni život tada tek počinje jer ih diploma doktora nauka obavezuje na kontinuirani naučni rad te da stalno unapređuju svoju struku i nauku. Stoga, vjerujemo da će Naida i dalje nizati svoje uspjehe.