Nacrt statuta Grada Visoko

9. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko najavljena je za 29.07.2021. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati

Druga tačka dnevnog reda je Nacrt statuta Grada Visoko

Može se prihvatiti da mediji nisu upratili javnu raspravi ili političke subjekte da su se očitovali o ovom dokumentu. Zbog toga donosimo isti, a javnosti radi – možda neko pročita ili od političkih aktera se udostoji javnosti pojasniti isti.

***

Gradsko vijeće Visoko je na 1. sjednici, održanoj 28.06. 2019. godine, donijelo Odluku o pristupanju  izradi Statuta Grada Visoko, kojom se zadužuje Komisija za statut i propise da izradi tekst Statut Grada Visoko,  a u skladu sa članom 7. Zakona o Gradu Visoko («Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine» , broj 30/19).

Realizujući Odluku  Gradskog vijeća, Komisija za statut i propise saziva 2020-2024,  na 12. sjednici, održanoj 08.07.2021. godine, utvrdila je tekst  Nacrta statuta Grada Visoko,  koji dostavlja Gradskom vijeću Visoko na razmatranje, sa prijedlogom  zaključka da se o istom provede javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Komisija za statut i propise upućuje Nacrt statuta Grada Visoko Gradskom vijeću Visoko u dalju proceduru.

PDF dokument: Nacrt statuta Grada Visoko