Načelnik Nermin Mandra: Maćuh …, slijedi tužba za klevetu protiv “državne službenice” sa područja Visokog

Načelnik Nermin Mandra pojasnio motive za izgradnju spomenika na lokalitetu Maćuh: Bio sam učesnik akcije, bio sam u Vidovićima i Ratkovcima 1992. godine, slijedi tužba za klevetu protiv “državne službenice” sa područja Visokog

U vezi određenih klevetničkih istupa jedne državne službenice sa područja općine Visoko koja se predstavlja, deklariše i izjašnjava kao politički subjekt što je u suprotnosti za zakonom, javnosti se obraćamo pojašnjenjem u vezi inicijative načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre da se na granici općina Kakanj i Visoko izgradi spomenik u znak sjećanja na hrabre visočke i kakanjske borce i starješine, i legendarnog komandanta Tufu, koji su u zajedničkoj akciji zaustavili kolonu JNA i izuzeli određenu količinu oružja koje je poslije bilo važno za odbranu.

Motiv za pokretanje inicijative za izgradnju spomenika ogleda su u tome da se radi o veoma važnom događaju koji zaslužuje spomen. U ovoj akciji zaustavljanja kolone JNA učesnik je bio i Nermin Mandra, danas načelnik Općine Kakanj. Načelnik Mandra nosi poseban pijetet prema komandantu Tufi koji je u jutarnjim satima tog 18. maja 1992. godine bio u kući Nermina Mandre koja se nalazi u blizini mjesta u kojem je kolona zaustavljena. Osim toga, načelnik Nermin Mandra je 1992. godine kao pripadnik legendarne kakanjske čete Bosna bio zajedno sa visočkim borcima na liniji odbrane u Ratkovcima i Vidovićima koji se nalaze na području općine Visoko.

U narednim danima slijedi tužba za klevetu protiv “državne službenice” kao i prijava Agenciji za državnu službu zbog narušavanja ugleda državne službe, klevete i laži.

Foto: Nermin Mandra sa saborcima iz čete Bosna