Načelnica Babić učesnica konferencije u organizaciji NDI- Nacionalnog demokratskog instituta

U okviru konferencije koja se održala danas u Sarajevu pod nazivom „Uloga i funkcija političkih stranaka u političkom sistemu u BiH“ načelnica općine Visoko, mr.sci Amra Babić učestvovala je kao panelistkinja sesije ” Žene u politici: formalna ili stvarna zastupljenost?”
Cilj ove konferencije je dopuna dokumenta o procjeni stanja demokratije u BiH koji je urađen na osnovu istraživanja javnog mjenja koji pokazuje da 88 posto građana BiH vjeruje da država i dalje ide pogrešnim putem. Dokument ima za cilj da proširi dijalog civilnog društva političkih partija i svih drugih aktera u procesu demokratizacije BiH društva i neophodnih reformskih aktivnosti.

visoko.gov.ba