„Nabavka i ugradnja PVC prozora za Javnu ustanovu „Dom zdravlja“ Visoko”

Na osnovu Sporazuma potpisanog između Općine Visoko i Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, a u cilju utopljavanja-povećavanja energetske efikasnosti objekta „Doma zdravlja“ Visoko, Općina Visoko je pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta „Nabavka i ugradnja PVC prozora za Javnu ustanovu „Dom zdravlja“ Visoko”.

Postupkom javne nabavke za najpovoljnijeg izvođača radova odabrana je firma „Ugarak- Produkt“ d.o.o. Visoko. Poslove nadzora nad realizacijom projekta vrši firma „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo.

Projekat je realizovan putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 52.258,25 KM sa PDV-om.

Slika 1

U okviru ugovorenih radova planirano je da se zamijeni 5 pozicija prozora i to kako slijedi:

–         Pozicija 1. dimenzije 3256 mm x 2230 mm

–         Pozicija 2. dimenzije 3273 mm x 3160 mm

–         Pozicija 3. dimenzije 2786 mm x 2790 mm

–         Pozicija 4. dimenzije 990 mm x 2230 mm

–         Pozicija 5. dimenzije 500 mm x 2060 mm

Pozicije su izrađene od petokomornog sistema Rehau kao standardna izvedba, toplotna izolacija sa standarnom kombinacijom profila Uf-vrijednost od 1,3 W/m2K.

Projekat „Nabavka i ugradnja PVC prozora za Javnu ustanovu „Dom zdravlja“ Visoko će se realizovati sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

Slika 2

Realizacijom projekta utopljavanja-povećavanja energetske efikasnosti objekta „Doma zdravlja“ Visoko doprinosi se uštedi toplotne energije, smanjenju štetnih emisija, te se stvaraju uvjeti za kvalitetniji i ugodniji rad uposlenika ove zdravstvene ustanove.

Ovo će biti samo jedan u nizu projekata utopljavanja-povećavanja energetske efikasnosti objekata koji se nalaze u vlasništvu Općine Visoko, a koje će Općina Visoko realizovati u narednom periodu, čime će se stvoriti ljepše i ugodnije životno okruženje za korisnike istih.

Slika 3

Press Općine Visoko