Na stadionu „Luka“ parking za turističke autobuse

Općina Visoko pokrenula je aktivnosti na uređenju stadiona „Luka“, kao i na lokalitetu oko stadiona.

Radovi počinju u ponedjeljak 7. avgusta, a izvođač je JKP „Visoko“.  U okviru ugovorenih radova predviđa se: sječa šiblja i rastinja, košenje trave i korova, ravnanje postojećeg terena, odvoz smeća i organskog materijala, kao i kresanje postojećih stabala.

Predviđena je i izrada parkinga za turističke autobuse. Općina Visoko sa realizacijom ovakvih projekata nastavlja trend modernizacije u skladu sa evropskim standardima, što će doprinijeti sveukupnom kreiranju  ljepšeg i ugodnijeg životnog okruženja na području naše općine.

 

Press Općine Visoko