Na Međunarodni dan volontera Grad Visoko bogatiji za 10 novih pripravnika-volontera

Simbolično na Međunarodni dan volontera u Maloj sali Gradske uprave Visoko danas je upriličen prijem za devetu generaciju pripravnika-volontera na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Gradska uprava je od danas bogatija za 10 novih pripravnika-volontera koji su raspoređeni u Službama gradske uprave i JU Centar za socijalni rad.

Dobrodošlicu novim volonterima  poželjela je Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice, ističući zadovoljstvo što gradonačelnica Amra Babić i dalje  nastavlja sa dobrom praksom pružanja prilike mladim osobama da steknu prvo radno  iskustvo, te poželjela sreću u sticanju novih znanja i vještina.

Od 2013. godine pa do danas u Jedinstvenom gradskom organu uprave Grada Visoko, javnim ustanovama i javnim preduzećima prvo radno iskustvo steklo je 146 mladih osoba sa područja grada Visokog koji su dobili priliku da aktivno i ravnopravno sa završenim prvim radnim iskustvom učestvuju na zahtjevnom tržištu rada.

Press Grada Visoko