Na inicijativu Jasmine Zubić (SDP) lijek za metastatski melanom na listi lijekova Fonda solidarnosti FBiH

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) još ranije je uputila inicijativu vezano za listu lijekova Fonda solidarnosti FBiH.

Na ovu inicijativu stigao je ohrabrujući odgovor vezano za lijek za metastatski melanom. Obzirom da je uvršten u Prilog 2 a ne u A listu Jasmina Zubić će na adresu Zavoda uputiti i dodatni komentar koji možete pročitati u prilogu.