Na ahiret je preselio Šejh hadži Sirija-ef. Hadžimejlić

Šejh Sirrija ef. Hadžimejlić (Radinovići pokraj Visokog, 1. februara 1942.), bošnjački teolog, šejh nakšibendijskog tarikata, četvrti po redu šejh-ul-mešaih.

Sirrija Hadžimejlić je rođen 1. 2. 1942. godine, u Radinovićima pokraj Visokog, u Bosni Hercegovini. Sin je šejha Refika ef. Hadžimejlića, unuk šejha Hasana ef. Hadžimejlića i praunuk šejha Mejli-babe. Znanje iz islamskih znanosti usvojio je od svoga oca šejha Refika ef. Hadžimejlića. Godine 1972. diplomirao je u Damasku na Višoj šerijatskoj medresi Furkan. Nakon toga je 37 godina radio kao kao imam, hatib i muallim širom Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme pomagao je u izgradnji nekoliko  džamija i mekteba. Godine 1997. je otišao u mirovinu, a potom je u svom rodnom mjestu Radinovići sagradio tekiju, gdje je nastavio sa svojim vjersko-obrazovnim aktivnostima.

Sirrija Hadžimejlić je od svog šejha Sejjida Muhammeda Bedruddin Abidina dobio 1976. godine u Damasku hilafetnamu (ovlaštenje) za šejha nakšibendijskog tarikata. U Alepu mu je 1985. šejh Abdulhalik bin Abdulbasit ebu Nasri dodijelio i drugu hilafetnamu za nakšibendijski tarikat.

Šejh Sirrija ef. Hadžimejlić je aktualni šejh-ul-mešaih. Tu dužnost obavlja od 2009. godine. Predstavlja Tarikatski centar BiH na svim značajnim vjerskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Zalaže se za ravnopravnu zastupljenost Tarikatskog centra BiH, u okviru svih nivoa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

wikipedia