MZ Radovlje: Use i u vlastito kljuse …

USE I U VLASTITO KLJUSE…

Nakon više dopisa upučenih nadležnim općinskim službama, da se iz sredstava budžeta općine Visoko iz dijela planiranog za sanaciju i održavanje puteva i nakon ignorisanja svakog od njih, a u cilju prohodnosti puta Radovlje- Kondžilo MZ učini onaj odlučujući korak i poduze vlastite mjere da to učini.
Po onoj narodnoj izreci “Tuđa ruka svraba ne ćeše…” ili ti ” uzdaj se use i u vlastito kljuse” drugačije očito ne može. Put totalno uništen, a istim svakodnevno saobraća autobuska linija za prevoz učenika i radnika, transport drvne mase iz Kondžila , ( a za uzvrat imamo samo uništen put) te veći broj luksuznih vozila stanovnika Tujlića, Kondžila, Džindića, Brezovika…. Kad shvatiše da Općina neće poduzeti baš ništa da stanovnicima i izletnicima pomogne – iako za to uredno u budžetu planiraju sredstva, to Savjet MZ sa predsjednikom Suljić Fahrudinom uze odgovornost u svoje ruke i naruči 8 m3 ribanog asfalta , a vrijedni momci iz Tujlića i okoline skočiše te zakrpiše one veće rupe da put ipak bude prohodan.
Aferim za VLAST kojima je očito preče da Visoko u ovim danima izgleda zanimljivije od samog Vatikana, seljaci i nisu bitni osim u segmentu urednog plaćanja odvoza smeća po najskupljoj tarifi i sa najudaljenijim kontejnerima , te instaliranjem deponije luga i šuta na Paljikama ( o upotrebnim dozvolama danas neću pričati) a lug iz Radovlja ne odvozi niko, mada je cijena za odvoz smeća 3,50 KM po glavi stanovnika…
Bilo kako bilo, put je prohodan i ostaje nada da će u Novoj biti možda i bolje… Ako Bog da al da Bog da… !

Foto : Lato M
Tekst : Senad G.