MZ Novo Naselje, MZ Centar, MZ Rosulje i MZ Stari grad: 26.11.2016. prikupljanje elektronskog i elekričnog otpada

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ELEKTRONSKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA

Dana 26.11.2016.godine (subota) prikupljanje elektronskog i elekričnog otpada će se  provesti na području MZ Novo Naselje, MZ Centar,  MZ Rosulje i  MZ Stari grad.

Obavještavaju se mještani navedenih mjesnih zajednica, kao i privredni subjekti koji gravitiraju na području navedenih mjesnih zajednica da svoj elektronski i električni otpad mogu da donesu u navedenim terminima na predviđene punktove i to:

 

1. MZ Novo Naselje u terminu od 08,00-10,00 sati punkt kod  «Kašmira»

 

2. MZ Centar u terminu od 10,00-12,00 sati punkt na platou kod Veme

 

3. MZ Rosulje u terminu od 12,00-14,00 sati punkt kod samoposluge «Mega M»

 

4. MZ Stari grad u terminu od 14,00-16,00 sati punkt na Sebilju ispred pijace

Općinska služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina je pokrenula akciju prikupljanja elektronskog i električnog otpada na području Općine Visoko u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica i JKP «Visoko» d.o.o. Visoko.

Akcije traje u periodu od 12.11.2016.godine do 24.12.2016. godine.

EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. EE otpad spada u red opsanog otpada zbog opasnih komponenti koje sadrži, kao što su živa, kadmij, krom, brom, olovo, arsen, azbest, spojevi silicija, berilija, fosfor itd. I ne smije nikako završiti u komunalnom otpadu.

U kategoriju EE otpada spada:

1. Veliki kućni aparati:
-veliki aparati za hlađenje,
-frižideri, zamrzivači,
-veš mašine, mašine za sušenje,
mašine za posuđe,
-električni šporeti, mikrotalasne rerne,
-električni uređaji za grijanje,
električni ventilatori.

2. Mali kućanski aparati:
-usisivači, pegle, pekači, aparati za prženje,
-mlinovi za kafu,
-aparati za šišanje i sušenje kose.

3. Oprema za IT i telekomunikacije:
-lični računari (CPJ – centralna procesorska jedinica, miš, monitor i tastatura, prenosni računari, laptop, računari notepad, štampači),
-oprema za kopiranje,
-električne mašine za kucanje,
-džepni i stoni kalkulatori,
-telefaks, telefoni (bežični, mobilni).

4. Oprema za zabavu i elektroniku:
-radio i TV prijemnici, videokamere, videorekorderi i audio uređaji.

5. Električno i elektronsko oruđe:
-bušilice i brusilice, testere, oruđe za varenje, lemljenje i slično.

6. Oprema za osvjetljenje:
-svjetiljke za fluoroscentne sijalice, osim svjetiljke u domaćinstvu, štapićaste fluoroscentne sijalice, kompaktne fluoroscentne sijalice, visokointenzivne sijalice, uključujući i visokonaponske svjetiljke sa natrijevom parom i metalhalogenim
sijalicama, niskonaponske svjetiljke sa natrijevim parama.

EE OTPAD JE OPASAN PO ZDRAVLJE LJUDI I OKOLIŠ!!!

 

Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina

visoko.gov.ba