MZ Moštre: JAVNOG OGLASA za izdavanje poslovnih prostora u zakup

Savjet Mjesne zajednice Moštre na sjednici održanoj 09.04.2018. godine, donio je Odluku o raspisivanju
JAVNOG OGLASA
za izdavanje poslovnih prostora u zakup

I
Predmet javnog nadmetanja je izdavanje pod zakup poslovnih prostora u vlasništvu Mjesne zajednice Moštre, 71305 Donje Moštre, na period od jedne godine, uz mogućnost produženja Ugovora o zakupu.

II
Prostori se iznajmljuju u svrhu obavljanja: zdravstvenih, pravnih, uslužnih i drugih djelatnosti. Prostori su u zgradi MZ-a sa svom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja, telefon, grijanje, parking), i ostalim objektima u vlasništvu MZ Moštre. Formirane su dvije kategorije zakupoprimaca i to pravna (fizička) lica i udruženja od općeg interesa (registrovana do 01.05.2016. godine)

Formirane su 3 zone i to:
I zona – prizemlje zgrade MZ Moštre
II zona – sprat zgrade MZ Moštre
III zona – ostali objekti u vlasništvu MZ Moštre

Na osnovu člana 13. Općinske odluke komisija je odredila sljedeće cijene po zonama:

Zona/ lice
Pravna(fizička) lica
Udruženja

I
9,5 km/m2
5 km/m2

II
5 km/m2
4 km/m2

III
3 km/m2
2 km/m2

Pomenuti prostori neće biti predmet izdavanja zakupoprimcu koji obavlja djelatnost igara na sreću i točenja alkohola.
Prednost pri izdavanju prostora imaju članovi šehidskih porodica, ratni vojni invalidi i demobilisani borci uz popust od 10 %, a na osnovu člana 14. Općinske odluke.

III
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa registrovanim djelatnostima.
IV
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača je ponuđeni iznos zakupine i period izdavanja pod zakup. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude identične iznose i periode zakupnine, prednost ima onaj koji je prije podnio prijavu na javni oglas.
V
Prostori koji se daje u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom od 30.04.2018.godine do 09.05.2018.godine u periodu od 12,00 do 14,00 sati.
Kontakt telefon i faks: 032/ 741 841 i mobitel: 061/ 249-777.
VI
Rok dostavljanja ponuda je 10 dana i to u periodu od 01.05. do 11.05.2018.godine. Otvaranje ponuda je 13.05.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama MZ Moštre. Ponuđači mogu biti prisutni na otvaranju ponuda.
VII
Ponude slati na adresu: Mjesna zajednica Moštre
Komisija za provođenje javnog oglasa
71305 Donje Moštre

30.04.2018. godine M.P. Predsjednik Savjeta MZ Moštre
Dervišbegović Fikret