MZ Moštre: JAVNI OGLAS za izdavanje poslovnih prostora u zakup

Savjet Mjesne zajednice Moštre na sjednici održanoj 08.05.2018. godine, donio je Odluku o raspisivanju drugog kruga

JAVNOG OGLASA
za izdavanje poslovnih prostora u zakup

I
Predmet javnog nadmetanja je izdavanje pod zakup poslovnih prostora u vlasništvu Mjesne zajednice Moštre, 71305 Donje Moštre, na period od jedne godine, uz mogućnost produženja Ugovora o zakupu.

II
Prostori se iznajmljuju u svrhu obavljanja: zdravstvenih, pravnih, uslužnih i drugih djelatnosti. Prostori su u zgradi MZ-a sa svom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja, telefon, grijanje, parking), i ostalim objektima u vlasništvu MZ Moštre. Formirane su dvije kategorije zakupoprimaca i to pravna (fizička) lica i udruženja od općeg interesa (registrovana do 01.05.2016. godine)

Formirane su 3 zone i to:
I zona – prizemlje zgrade MZ Moštre
II zona – sprat zgrade MZ Moštre
III zona – ostali objekti u vlasništvu MZ Moštre

Na osnovu člana 13. Općinske odluke komisija je odredila sljedeće cijene po zonama:

 

Zona/lice Pravna (fizička) lica Udruženje
I 350 KM 200 KM
II 50 KM 35 KM

 

 

Zona III Udruženje Pravna (fizička) lica
Dom Hlapčevići
(velika prostorija)
60 KM 80 KM
Dom Hlapčevići
(mala prostorija)
40 KM 60 KM
Dom D. Moštre
(velika prostorija)
70 KM 100 KM
Dom D. Moštre
(mala prostorija)
50 KM 70 KM
Radinovići 60 KM 80 KM

 

Pomenuti prostori neće biti predmet izdavanja zakupoprimcu koji obavlja djelatnost igara na sreću i točenja alkohola.
Prednost pri izdavanju prostora imaju članovi šehidskih porodica, ratni vojni invalidi i demobilisani borci uz popust od 10 %, a na osnovu člana 14. Općinske odluke.

III
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa registrovanim djelatnostima.
IV
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača je ponuđeni iznos zakupine i period izdavanja pod zakup. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude identične iznose i periode zakupnine, prednost ima onaj koji je prije podnio prijavu na javni oglas.
V
Prostori koji se daje u zakup mogu se pogledati svakim radnim danom od 18.06.2018.godine do 28.06.2018.godine u periodu od 12,00 do 14,00 sati.
Kontakt telefon i faks: 032/ 741 841 i mobitel: 061/ 249-777.
VI
Rok dostavljanja ponuda je 10 dana i to u periodu od 18.06. do 28.06.2018.godine. Otvaranje ponuda je 29.06.2018. godine u 12,00 sati u prostorijama MZ Moštre. Ponuđači mogu biti prisutni na otvaranju ponuda.
VII
Ponude slati na adresu: Mjesna zajednica Moštre
Komisija za provođenje javnog oglasa
71305 Donje Moštre