MZ Kralupi: Na lokalitetu Čatići okočano deminiranje

NA LOKALITETU ČATIĆA (MZ KRALUPI) OKONČAN PROJEKAT DEMINIRANJA

Na lokalitetu Čatići 1 – Mjesna zajednica Kralupi danas je izvršena primopredaja projektnog zadatka deminiranja, ukupne površine 19.340,41 m².

Realizacija ovog projekta deminiranja započeta je 10.11.2017. godine, a isti je bio uvršten na Listu prioritetnih zadataka za  deminiranje na području općine Visoko za prošlu godinu.

Listu prioriteta za deminiranje je sačinila i usaglasila Služba civilne zaštite Općine Visoko u saradnji sa Komisijom za deminiranje u BiH – Centrom za uklanjanje mina BH MAC – Regionalni ured Sarajevo.

Slika 3

Ovaj projekat se realizovao uz pomoć Humanitarne organizacije  ITF-Enhancing Human Security-a i donacije američke vladine agencije za vanjske poslove (State Department).

Deminiranjem ovog lokaliteta povećana je sigurnost svih stanovnika, a ovim putem građanima naše općine još jednom poručujemo da opasnost od mina postoji i da se moraju pridržavati svih oznaka vezanih za mine i da nikada ne ulaze u rizična područja.

Slika 4

Slika 5

Slika 2

Press Općine Visoko