MZ Kralupi: Izgradnja putne infrastrukture u naselju Čop

U toku su radovi na izgradnji putne infrastrukture u naselju Čop, Mjesna zajednica Kralupi. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko, dok poslove laboratorijske kontrole radova vrši firma „DTQ“ d.o.o. Sarajevo.

U toku izvođenja radova na ovoj dionici planirano je da se asfaltira 460 m saobraćajnice. Planirana širina saobraćajnice je 2,5 m, a debljina asfalta 7 cm.

Ginjeweb1

Projekat izgradnje putne infrastrukture u naselju Čop – MZ Kralupi realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu iz Programa Kapitalnih ulaganja u infrastrukturu za 2017. godinu.

Ginjeweb2

Radovi na izgradnji putne infrastrukture odvijaju se nesmetano, u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U toku radova intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih predstavnika Općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Realizacijom ovog projekta povećat će se stepen sigurnosti građana ovog naselja, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju.

 

Press Općine Visoko