Mušinbegović gradnja: Autopraonica u sklopu benzinske pumpe na Muhašinovićima

Autopraonica u sklopu benzinske pumpe “Mušinbegović gradnja” doo Muhaśinovići, Visoko.

Autopraonica raspolaže sa 6 boxova za pranje putničkih vozila i jedan box namjenjen za teretna vozila.

Iz “Mušinbegović gradnje” pozivaju sve vlasnike morotnih vozila da se uvjere u kvalitet na licu mjesta.

“Mušinbegović gradnja” doo Visoko