Murisa Halilović – Obrazovanjem mijenjamo sebe i ljude oko sebe

Poznato je da diskrimacija, siromaštvo i drugi problemi otežavaju integraciju mladih Roma, međutim, neki od njih su se ipak izborili za svoje mjesto u društvu. Oni zauzimaju značajne pozicije i njihova imena su prepoznatljiva. Murisa Halilović, mlada Romkinja iz Visokog, pronašla je svoje mjesto u društvu i to zahvaljujući neumornom radu i stalnim dokazivanjem.

Stavovi su me branili

Murisa je studentica druge godine Fakulteta političkih nauka, na odsjeku za Socijalni rad. Ona smatra da je prvo „pravilo“ za uspjeh-obrazovanje.

–  Bez obzira  na tešku socijalno-ekonomsku situaciju, Romi šalju djecu u školu. Jedini način da uspjemo jeste da ne odustajemo i da stalno budemo svjesni svojih prava. Obrazovanjem krećemo da mijenjamo sami sebe, a onda to znanje počnemo djeliti sa svojom okolinom, objasnila je Murisa.

U razgovoru sa nama, ona se prisjećala djetinjsva i kada je kao mala učestvovala u nekim radionicama, koje su joj puno pomogle u odrastanju. Danas, nakon toliko godina, Murisa je edukatorica na istim tim radionica na kojima je nekada bila učesnica.

– Kao dijete sam učila nove stvari koje donisi život. Družila sam se bez ikakvih saznanja šta su predrasude. Bila sam dijete željno igre i znanja  sa drugim i drugačijim od sebe. U toku mog osnovnog školovanja sam shvatila da ne postoji spoznaja o jednakostima, ili da moramo  postati  jednaka, nego smo bili djeca i svi smo bili isti, prisjećala se Murisa.

Moja misija su svi mladi u BiH

Pored obaveza koje ima u organizaciji Budi mi prijatelj, Murisa radi na projektu Obrazovanje i uključenje Roma u sistem obrazovanja, koga podržava Caritas BiH.

Ona radi kao asistentica u osnovnoj školi „Osman Nakaš“ u Sarajevu, sa učenicima romske populacije, gdje njima, ali i roditeljima i čitavoj zajednici pruža znanja za lakši pristup obrazovanju.

Murisa kao asistentica radi već tri godine, a njen prvi angažman bio je u osnovnoj školi „Avdo Smailović“ u naselju Buća Potok takođe u Sarajevu. Rad na ovom projektu, Murisa je shvatila kao priliku za kvalitetnije uključivanje romske djece u sistem obrazovanja i načinom za razbijanje predrasuda o tome. Njen angažman kao asistentice, podrazumijeva povezivanje romskih porodica i škole, te ostalih institucija koje su od krucijalne važnosti za romsku zajednicu.

– Moja uloga je zapravo uloga edukatorice/učiteljice, gdje u sklopu školskih radnih dana, sa djecom romske populacije na dodatnoj nastavi, sustižemo sve školske obaveze po nastavnom planu i programu, objasnila je ona.

Za Murisu u prvom planu su obrazovanje djeteta i prikazivanje svjetlije strane obrazovanja. Na taj način, ona pruža podršku roditeljima čija su djeca uključena ili se tek trbaju uključiti u sistem obrazovanja.

Forum predstave kao rješenje problema

Murisa je Pored svih aktivnosti kojima je okupirana, Murisa je i dio svog vremena posvjetila Forum teatru. Prepoznajući probleme sa kojima se Romi svakodnevno susreću, a ponajviše mladi, Murisa je odlučila da kroz forum predstave široj publici pokaže s kakvim se problemima svakodnevno suočavaju maldi Romi. Do sada su realizovane predstave na teme maloljetničkih brakova, diskriminacije prilikom zapošljavanja, te kampanje „Back to school- Vraćamo se u školu“ i mnoge druge.

(portal-udar.net)
Autor: Jasmin Dedić
Foto: Almir Panjet