Munira Subašić – „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u 2020.

Gradsko vijeće je, na 10. sjednici od 3. augusta, sa 22 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za 2020. godinu.

„Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ u 2020. godini dodjeljuje se MUNIRI  SUBAŠIĆ, majci Srebrenice, borcu za istinu i pravdu, za životno opredjeljenje u neumornoj borbi na putu dokazivanja ratnog zločina i genocida u Srebrenici, za zalaganje i pomaganje JKP „Gradska groblja“d.o.o Visoko u   prikupljanju i identifikaciji posmrtnih ostataka žrtava genocida Srebrenice i zajedničkom radu na prikupljanju materijalne dokazne građe za procesuiranje ratnog zločina pred Haškim tribunalom.

           „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko“ uručit će se dobitnici na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Visoko povodom obilježavanja Dana Grada Visoko, 29. augusta 2020. godine.

POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA VISOKO

MUNIRA SUBAŠIĆ-Majka Srebrenice- Predsjednica Udruženja Pokret “ Majke enklava Srebrenica i          

                                Žepa“

 Rođena  je 1947. godine u Srebrenici.

 Njeno ime sinonim je za hrabrost, prkos  i snagu.

  Osnivač je i predsjednica Udruženja Pokret “Majke enklava Srebrenice i Žepe “, čiji je osnovni cilj   

 borba   za    istinu i pravdu. Udruženje je osnovano 1996. godine i okuplja preživjele, te članove porodica ubijenih i nestalih 1995. godine, tokom pada zaštićene zone  Srebrenice i Žepe.

Neumorna je u svojoj misiji da se zločinci izvedu pred lice istine i da dobiju zasluženu kaznu. Kao predsjednica  Udruženja  inicijator je brojnih aktivnosti  poput izgradnje Memorijalnog centra Potočari, pripreme potrebne dokumentacije za naplatu materijalne odštete za porodice  čiji su članovi  nestali  ili  poginuli  pri  padu Srebrenice i Žepe (radi se o broju od 10 hiljada tužitelja na međunarodnim sudovima), organizovanju brojnih  okruglih  stolova  kako bi se što više ljudi  upoznalo sa dešavanjima  u  Srebrenici tokom jula 1995. godine.

Kao majka  koja je izgubila sina Nermina, te od njegovog tijela  prilikom eshumacije  našla samo dvije  kosti, pristala je  na  ukop  kako bi  svojim  primjerom ulila snagu  ostalim  članovima  Udruženja da postupe isto, te na taj način ukažu na golgotu sa kojom se kroz cijeli život  suočavaju porodice ubijenih.

 Na zahtjev ovog Udruženja  usvojena  je Rezolucija  o Srebrenici u Evropskom parlamentu  u Briselu, čiji se značaj ogleda  u činjenici  da je prvi međunarodno priznat dokument  u kojem  se navode  činjenice o enklavi Srebrenica i Žepi.

     Najbolji pokazatelj  svega  što je ovo Udruženje, na čijem je čelu gđa. Munira Subašić, postiglo u  svojoj borbi da se Srebrenica i  Žepa ne zaborave, su brojna priznanja i nagrade  koje su im uručene,  a ovo su samo neka :

   -Nagrada “Sloboda“- Međunarodni centar za mir,

  – Nagrada “Victor Gollanz“- njemačko Društvo za ugrožene narode,

  – Zlatna povelja mira “Linus Pauling“- Internacionalna liga humanista,

  – Povelja Grada Sarajeva- Muhidin Hamandžić, Željko Komšić,

  – Nagrada Ujedinjenih nacija za Dan ljudskih prava,

  – Nagrada za ljudska prava  Komore advokata Španije (Komora broji oko 37 hiljada članova),

  – Nagrada  Turske Radio Televizije (TRT) Kurumu,

  – Priznanje počasnog konzula BiH  u Izmiru – A.Kemal Baysaka,

 –   Načelnik istanbulske općine Bayrampaşa, Atila Ayduner, proglasio je Muniru Subašić i Kadu

      Hotić    “herojima stoljeća “.

Žrtvovanjem, zalaganjem  i neumornom  borbom, gđa. Munira Subašić uz pomoć Haškog  tribunala doprinijela je izgradnji i osposobljavanju mrtvačnice u Visokom u kojoj su rađene obdukcije eshumiranih dijelova tijela, te uzimani uzorci DNK analizu, kako bi se izvršila provjera podudarnosti  sa preživjelima i na taj način identificirale žrtve enklave Srebrenice i Žepe.

U periodu od 1997 godine, do danas doprinijela je u prikupljanju materijalnih dokaza za sudsko- medicinsku obradu i utvrđivanju činjenica na identifikaciji posmrtnih ostataka žrtava genocida Srebrenice i Žepe na patologiji JKP „Gradska groblja“d.o.o. Visoko – ICTY-Haški tribunal i dokazivanja ratnog zločina i genocida u Srebrenici. Gđa. Munira Subašić je u ovom periodu  svakodnevno prisustvovala  na patologiji JKP „Gradska groblja“d.o.o. Visoko pomažući da se izvrši identifikacija zajedno sa porodicama, te da se porodice upoznaju sa rezultatima identifikacije.

Svake godine  iz Visokog porodice žrtava genocida,  Udruženje Pokret  “Majke  enklava Srebrenice i Žepe“, te brojni Visočani ispraćaju tabute s posmrtnim ostacima prema Memorijalnom centru  Potočari.

Gđa. Munira Subašić je zaslužna  za iznalaženje  i određivanje  lokacije za ukop  posmrtnih ostataka  te izgradnju Memorijalnog  centra u Potočarima. Njena misija je stvaranje globalne svijesti o srebreničkom paklu i razmjerama bošnjačke žrtve.