NaslovnicaZDKPolitikaMunib Husejna...

Munib Husejnagić (SDP): Amandmani na Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZDK

 

Na osnovu člana 13. i člana 134. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – novi prečišćeni tekst i Odluke kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona od 09.01.2018.godine o skraćenju roka za dostavu amandmana

Podnosim amandmane na Prijedlog  Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ZE-DO kantona kako slijedi:

AMANDMAN  I

U članu 2. (defininicije pojmova korištenih u Zakonu) pod tačkom a) „izabrani dužnosnik“, u smislu ovog zakona, je član Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: zastupnik) mijenja se i sada glasi:

  1. a) „izabrani dužnosnik“, u smislu ovog Zakona je predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: predsjedavajući skupštine).

U članu 2. dodaje se nova tačka j) „poslanik-zastupnik“ u smislu ovog Zakona je svaki izabrani član skupštine, uključujući i predsjedavajućeg skupštine ukoliko se nije profesionalizirao.

Tabela u članu 9. mijenja se na način da se brišu platni razredi pod II, III, IV, V, VI i VII, a platni razredi VIII, IX i X postaju platni razredi II, III i IV sa pripadajućim koeficijentom.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

U vrijeme kada niz godina povlačimo ogromne kredite za smanjenje budžetskog deficita, nije normalno da uvodimo u radni odnos poslanike u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona i na taj način uvodimo novi trošak po Budžet od cca 1.500.000 KM. Ovim amandmanom I bi ostala mogućnost kao i do sada profesionalizacije samo predsjedavajućeg skupštine.

AMANDMAN  II

U članu 8. umjesto: (Pravo izabranog dužnosnika na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti) treba da stoji: (Pravo poslanika-zastupnika na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti).

-U tačci (1) istog člana umjesto „Izabrani dužnosnik“ treba da stoji „Poslanik-zastupnik“

-U tačci (3) umjesto riječi „Zastupnik“ treba da stoji „predsjedavajući Skupštine“

-U tačci (4) umjesto „izabrani dužnosnik“ treba da stoji „poslanik-zastupnik“

-U tačci (5) umjesto teksta: „Iznos paušala umanjuje se za 10% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice Skupštine Kantona ili radnog tijela  čiji je član. Evidenciju o izostajanju vodi tajnik Skupštine Kantona, odnosno radnog tijela“.

Treba da stoji:

„Iznos paušala umanjuje se za 30% za neopravdano odsustvovanje sa sjednice Skupštine Kantona ili radnog tijela  čiji je član, odnosno umanjuje se za 10% za neopravdano napuštanje sjednice prije kraja. Evidenciju o izostajanju vodi tajnik Skupštine Kantona, odnosno radnog tijela“.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Kako sam amandmanom I predvidio profesionalizaciju samo predsjedavajućeg skupštine, onda je logičan slijed izmjena u članu 8. Prijedloga Zakona.

Zbog učestalog problema kvoruma , nedolaska zastupnika-poslanika i ranog napuštanja sjednica predložio sam oštrije kaznene mjere u vidu umanjenja pripadajućeg paušala za neopravdane izostanke i napuštanje sjednica.

AMANDMAN  III

Komplet član 11. (Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije) se briše, čime članovi 12. do 53. ostaju članovi od 11. do 52.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Opće je poznato mišljenje građana na pogodnost koju koriste izabrani zvaničnici, u narodu poznat kao „bijeli hljeb“. Skupština je u prethodnom sazivu na prijedlog tadašnje Vlade ukinula ovu pogodnost stoga predlažem i ovom sazivu Skupštine da izbriše ovaj član i ukine mogućnost korištenja „bijelog hljeba“ u našem kantonu.

AMANDMAN  IV

-U članu 13. umjesto („Naknade za godišnji odmor i plaćeni dopust“) treba da stoji: („Naknada za godišnji odmor“)

U tekstu ovog člana 13. iza riječi: „ prema posljednjem objavljenom statističkom podatku“ treba da stoji tačka, a ostali dio teksta se briše.

-Član 28. (Plaćeni dopust) u cjelosti da se briše, čime članovi od 29. do 53. postaju članovi od 28. do 52.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Imajući u vidu da realni sektor uglavnom puni budžet i da njihovi radnici ne mogu ni sanjati o ovakvoj pogodnosti da dobiju 30 dana plaćenog odsustva i to da dobiju za vrijeme neplaćenog dopusta iznos novca u vrijednosti prethodne plaće, predlažem da se i administracija prilagodi pravima radnika iz realnog sektora.

AMANDMAN  V

Član 40. (Naknada za rad u komisijama), tačka 1. umjesto teksta: „Član komisije koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade Kantona, odnosno rukovoditelja organa uprave, ima pravo na naknadu za rad u komisiji, čiji visina se uređuje Uredbom Vlade Kantona, odnosno aktom rukovoditelja organa državne službe“, treba da stoji:

„Eksterni član komisije koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade Kantona, odnosno rukovoditelja organa uprave, ima pravo  na naknadu za rad u komisiji, kao i svi drugi članovi komisije koji primaju plaću po ovom zakonu, ukoliko uposlenici učestvuju u radu komisije van radnog vremena, čija visina se određuje Uredbom Vlade Kantona, odnosno aktom rukovoditelja organa državne službe“

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Sve dosadašnje eksterne revizije Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su navodile kao primjedbu neregularne isplate naknada za rad u komisijama svim članovima  komisija koji primaju plaću iz Budžeta ZE-DO kantona. Stav revizora je da se posebno ne mogu isplaćivati naknade za rad u komisijama za vrijeme radnog vremena. Ova preporuka je uvažena i mjerama štednje donešenim 2014.godine ove naknade su ukinute. Ukoliko članovi komisija – uposlenici ne mogu stići u toku radnog vremena završiti rad u komisijama i redovan posao, onda ima predviđen instrument plaćanja prekovremenog rada ukoliko za njim ima potrebe.

AMANDMAN  VI

Iza člana 50. dodaje se novi član 51. (Prelazna odredba o plaćama)

  1. Svakom trenutnom uposleniku kojem stupanjem na snagu ovog Zakona bude obračunata niža plaća od one na koju je imao pravo na dan prije stupanja na snagu ovog Zakona, dodjeljuje se dodatak jednak razlici ranije plaće i plaće obračunate u skladu sa ovim Zakonom.
  2. Pravo na dodatak iz stava (1) ovog člana pripada uposleniku sve dok razlika u plaći ne bude pokrivena budućim povećanjem njegove osnovne plaće.

Članovi od 51.do 53. iz Prijedloga ovog Zakona postaju članovi od 52. do 54.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

U ova teška vremena za život, neprimjereno je smanjivati ovako drastično plaću jednoj grupi uposlenika. Ukoliko je Vlada, usvojila amandman i za Zakon o policijskim službenicima, kojim je ovu razliku pokrila nadoknadom razlike plate kako je na istovjetan način predviđeno i ovim amandmanom, onda očekujem od Vlade da usvoji i ovaj amandman i jednako tretira sve budžetske uposlenike.

AMANDMAN  VII

Mijenja se tekst člana 53. (stupanje na snagu zakona) –  „Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.01.2018.godine“ i sada glasi:

„Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.02.2018.godine“.

O B R A Z L O Ž E NJ E:

Ova izmjena člana 53. je čisto tehničke prirode jer zakon ne može retroaktivno stupiti na snagu, zato predlažem ove izmjene u nadi da će biti donesen sredinom ovog mjesec i da će tehnički biti moguće objaviti ga u službenim novinama 8 dana prije 01.02.2018.godine.

 

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.