Munib Alibegović – Načelnik općine Visoko

Munib Alibegović, sin Ešrefa i Halime (Ganić) rođen je 12.01.1961. godine u Donjem Moštru kod Visokog. Osnovnu školu završio je u Donjem Moštru , Gimnaziju u Visokom, a zvanje dipl. ing. arhitekture stekao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Načelnik općine bio je u dva mandata, kontinuirano, u periodu od novembra 2004. godine do novembra 2012. godine. U tom periodu vidni su napori u pokretanju razvoja privrede, investiranju u infrastrukturu općine te poboljšanju ambijenta za povećanje broja zaposlenih. Neki od najznačajnijih projekata su: definisanje prevredno-poslovne zone u Ozrakovićima-Arnautovićima, izgradnja mosta na rijeci Bosni kojim je povezana sa privredno-poslovnom zonom Topuzovo polje, otvaranje nove privredno-poslovne zone u Čekrekčijama, organizovanje sada već tradicionalnih sajmova poljoprivrede i prehrane “Jesen u Visokom” i “Dani organske proizvodnje”, izgradnja mosta na rijeci Fojnici u Prijekom, realizacija I faze izgradnje gradskog kolektora te osiguranje sredstava za izgradnju obaloutvrda u ovoj zoni. Nakon mandata zapošljava se u kompaniji Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo na mjestu pomoćnika izvršnog direktora tehničke funkcije za podružnice Visoko i Kakanje. Živi u Donjem Moštru.