Mubarek noć Lejletu-l-berat u subotu, 27. marta

Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2021. god. nastupa u akšam, u subotu, 27. marta i vjesnik je nadolazećeg mjeseca posta, ramazana.

”Obilježava se i kao noć u kojoj meleki počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji bosanskih muslimana poznata je i kao noć oprosta, sudbine i želja. Ova odabrana noć u hadisima, predajama Poslanika Muhammeda, a.s., spominje se kao noć u kojoj Uzvišeni Allah, dž.š., određuje ljudske sudbine, ljudske živote i njihovu nafaku, a u nekim hadisima se spominje da u ovoj noći Allah, dž.š., prašta ljudima grijehe”,.

Drugi nazivi ove noći su:

Lejletu d-du’a (Noć dove);

Lejletu l-idžabe (Noć uslišavanja molbi);

Lejletu l-mubarek (Blagoslovljena, mubarek noć);

Lejletu š-šefa’a (Noć zagovora, šefa’ata);

Lejletu l-gufran we l-itq mine n-niran (Noć oprosta i oslobađanja od Vatre);

Lejletu l-‘ard (Noć izlaganja djela),

Po časnome hadisu, naziv ove noći je “Nisfuš-Ša‘ban”, što znači polovina mjeseca ša’bana.

Hazreti Aiša, r.a., prenosi: „Allahov Poslanik, a.s., je jedne noći klanjajući noćni namaz toliko dugo ostao na sedždi da sam pomislila kako je umro. Ustala sam, dodirnula mu kažiprst, a on se pomače i podiže glavu sa sedžde. Kada je završio namaz rekao mi je: ‘O Aiša, o Humejra! Da li si pomislila da te je Allahov Poslanik, a.s., obmanuo?’

Rekoh: ‘Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče, nisam to pomislila, nego sam pomislila da si umro zato što si dugo ostao na sedždi.’ Poslanik, a.s., tada reče: ‘A znaš li ti koja je ova noć?’ Rekoh: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: ‘Ovo je noć polovine šabana. Uzvišeni Allah večeras pažljivo promatra Svoje robove i oprašta onima koji traže oprost i obasipa Svojom milošću one koji milost mole. Bez ičega ostavlja samo one koji mrze druge (zle osobe).’“

Provedimo je u ibadetu i da, ako Bog da, Ramazan dočekamo u zdravlju i sreći sa svojom porodicom i dragim ljudima. Amin!

Medžlis IZ Visoko – FB Page