MSŠ “Hazim Šabanović”: Konkurs za upis učenika u prvi razred …

Konkurs za upis učenika u prvi razred u školskoj 2019/2020. godini

Obavještavamo učenike završnih razreda osnovnih škola da je u “Našoj riječi” od 18.6.2019. godine objavljen konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2019/2020. godini. Učenici se mogu prijaviti za upis u sljedeća stručna zvanja i zanimanja koja nudi naša škola:

Za upis u tehničke škole konkurs traje od 18.6.2019. godine do 25.6.2019. godine.

Za upis u stručne škole konkurs traje od 18.6.2019. godine do 28.6.2019. godine.

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev za upis (poseban formular)
  2. Izvod iz matične knjige rođenih
  3. Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
  4. Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu
  5. Drugu dokumentaciju relevantnu za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

http://mssvisoko.edu.ba