mr.sci. Elvedin Šabanović

Elvedin-sabanovic1Osnovno obrazovanje stekao je u OŠ Mula-Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru. Zatim se upisuje u Opću Gimnaziju Visoko u Visokom koju završava 2000/01 školske godine. Potom se upisuje na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, na Odsjek za biologiju, opći smjer. Diplomirao je 27.04.2007.godine na katedri za ekologiju i biogeografiju odbranivši rad na temu “Pojava konverzije močvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog“ pred komisijom u sastavu: akademik, prof.dr. Sulejman Redžić, predsjednik; prof.dr. Senka Barudanović, mentor; prof.dr. Dubravka Šoljan.
Odlukom Voditelja Postdiplomskog studija bioloških nauka, nakon pregleda dostavljenih dokumenata traženih na Konkursu za upis na Postdiplomski studij bioloških nauka, objavljenog u dnevnom listu Dnevni Avaz od 6.10.2007. godine odobrena mu je molba za upis. Dana, 04.09.2013. odbranio je magistarski rad na temu “Ekološka evaluacija konverzije staništa Općine Visoko“ pod voditeljstvom mentora, prof.dr. Senke Barudanović.
Kao član osnivačkog odbora 22.4.2012. godine postaje i predsjednik nevladinog udruženja “Ekologika“ iz Visokog.
Iz bibliografije profesora Šabanovića izdvajamo: Šabanović, E., (2009): Ontogenetski razvoj čovjeka. Medresa Osman ef. Redžović. Visoko; Šabanović, E., (2010): Globalna perspektiva proučavanja biodiverziteta – negativni uticaji. ANUBiH, Sarajevo; Šabanović, E., (2011): Konverzija staništa bijele topole na području općine Visoko. ANUBiH, Sarajevo; Šabanović, E., Fejzić, Dž., (2011): Inventarizacija divljih deponija otpada uz postojeće vodotokove na području općine Visoko. AMSDA u Visokom, Visoko. Šabanović, E., (2007): Pojava konverzije močvarnih staništa u Bosni i Hercegovini na primjeru lokaliteta u Očazima kod Visokog. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo; Šabanović, E., (2013): Ekološka evaluacija konverzije staništa općine Visoko. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo;
Trenutno je zaposlen u Gimnaziji “Visoko“ iz Visokog na poslovima profesora biologije, te kao spoljašnji saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Neoženjen.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus