Most Ozrakovići-Luke

MOSTOVI SE GRADE DA SPAJAJU LJUDE

Mostovi nisu samo veliki projekti, niti građevine od kamena, betona ili željeza, mostovi postoje da svjedoče o prošlim vremenima, ljudima i događajima koje čuvaju od zaborava. Oni su ruke koje spajaju obale i ljude i predstavljaju simbol života, ljubavi i prijateljstva. To su trajna djela čiju blagodat će osjetiti desetine generacija. Izgradnja pješačkog mosta Ozrakovići-Luke je jedan od takvih projekata koji ima za cilj da poveže desnu i lijevu obalu rijeke Bosne i time spoji prigradsko naselje sa gradom, čineći ljudima život lakšim. Općina Visoko je u sklopu kapitalnih ulaganja pokrenula projekat izgradnje pješačkog mosta Ozrakovići–Luke čiji radovi se odvijaju planiranom dinamikom.

Obzirom da je kalendarska godina na samome kraju, Općinska načelnica mr.sci Amra Babić, danas je sa saradnicima obišla radove na izgradnji mosta. Sudeći prema viđenom, primijetili smo da i pored decembarske hladnoće radovi ne zaostaju. Most se gradi. Lagani luk poprima svoj oblik, a i betoniranje je na pomolu.

Nakon obilaska mosta Ozrakovići-Luke, načelnica Babić je razgovorala sa izvođačem o nastavku radova, uređenju prilaza mostu sa obje strane, uređenju desne obale rijeke Bosne i nastavku izgradnje šetnice. Jedna od tema razgovora bila je i uklanjanje nelegalnih garaža koje predstavljaju smetnju, a koje će biti eliminisane nakon što se obezbijedi alternativno rješenje, o čemu idejni projekat već postoji.

“Planiramo napraviti dvije višespratne natkrivene garaže kako bismo zadovoljili potrebe građana za parkingom. Pored mosta i pomenutih garaža, planirane su i zelene površine, zatim dječija igrališta, šetnice, biciklističke staze, što otvara bolju perspektivu života za građane naselja Luke. Ovaj projekat mosta sa sobom nosi novu perspektivu razvoja i urbanizacije ovog dijela grada, kao i prigradskog naselja Ozrakovići. Također bih spomenula da projektujemo i kolektor za otpadne vode. Na osnovu svega spomenutog, možemo zaključiti da radimo punim kapacitetom i završavamo započeto“, izjavila je načelnica Babić.

Press Općine Visoko
visoko.gov.ba