Modernizacijia javne rasvjete u ulicama Sarajevska i Kadije Uvejsa

MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U ULICAMA SARAJEVSKA I KADIJE UVEJSA

U toku su radovi na modernizaciji javne rasvjete u ulicama Sarajevska i Kadije Uvejsa.

Postupkom javne nabavke za izvođenje radova kao najpovoljniji izvođač odabrana je firma „Elvik“ d.o.o. Srebrenik. Stručni nadzor nad izovđenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o. Visoko.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi: 54.434,25 KM sa PDV-om.

Slika 1

U toku izvođenja radova planirano je da se izvrši ugradnja 500 metara napojnog kabla, 14 novih toplocinčanih stubova i 46 komada LED rasvjetnih tijela.

Projekat se realizuje sredstvima koja su u potpunosti obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko, a radovi se odvijaju nesmetano u skladu sa propisanim tehničkim uslovima.

Slika 2

Radi se o izuzetno frekventnoj putnoj dionici, tako da će LED rasvjeta poboljšati sigurnost svih učesnika u saobraćaju, a Općina Visoko na ovaj način nastavlja sa realizacijom mnogobrojnih projekata koji će stanovnicima poboljšati životnu svakodnevnicu.

Slika 3

Press Općine Visoko