“Mobili” izložba akademskog kipara Alena Džinde

UGLU “Likum 76” poziva Vas na otvaranje izložbe skulptura i crteža

MOBILI

Džindo Alena

Četvrtak,23.02.2017. godine u 19,00 sati
Galerija “Likum 76”, Musala br.4, Visoko