MMS6: “Potencijali i projekti za turistički razvoj Visokog”

U sklopu MMS 6 održat će se prezentacija i panel diskusija na temu “Potencijali i projekti za turistički razvoj Visokog”.

“Kroz četri podteme: Visoko kraljevski grad, grad aktivnog odmora, Visoko grad kulture i dolina piramida nastojat ćemo dati osvrt i podstaknuti diskusiju”, kazali su iz SETUP-a.

Razvoj tehnologije, globalizacija, političke promjene, ekonomska situacija i pojava sofisticirane turističke potražnje podrazumijevaju drugačiji pristup upravljanja turističkim ponudama, kao i pronalaženje i stvaranje novih turističkih tržišta koja bi, kao takva, zadovoljila potrebe korisnika i ciljnih grupa.

Cilj predloženih projekata, prezentacije i panel diskusije je istraživanje mogućnosti i potencijala za adekvatan turistički razvoj.

Učesnici panel diskusije su : Azra Zubić – direktorica parka Ravne 2 : Bosanska piramida Sunca, Sandra Muzaferija – Turistički info centar Visoko, Edna Purišević i Jasmin Sirčo – SETUP-centar društvenih inicijativa. A moderatorica će biti Lejla Bečar.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane građane da im se pridruže 31. augusta od 14:00 u Kulturnom centru Altendag, te da svojim prijedlozima i sugestijama poboljšaju prezentaciju i buduće projekte.