“Mlinovi” na Bucima na rijeci Fojnici

Snimak popularnih “Mlinova” na rijeci Fojnici u naselju Buci kod Visokog.
Jedno od rijetkih, još uvijek aktivnih, visočkih kupališta tokom toplih ljetnih dana. U neposrednoj blizini se nalazi i Džafića mlin, možda jedini preostali mlin koji i dalje radi na bučkom i visočkom području.

Neven Krajisnik