Mještani ulice Sarajevska poručuju JKP “Visoko”: Nismo se tako dogovorili (Foto)

Prije više od dvije godine mještani MZ Željeznička stanica, ili preciznije ulice Sarajevska održali su sastanak sa menadžmentom JKP “Visoko” zbog problema sa tzv. “boxom” za otpad koji se nalazi u neposrednoj blizini njihovih kuća i koji život u toj ulici čini nepodnošljivim.

Tog 16.06.2017.godine direktor JKP “Visoko” Hasan Prelić predstavnicima MZ Željeznička stanica je pojasnio kako se pretovar smeća u krugu preduzeća vrši samo u malim kamionima zbog toga što ne postoji ekonomska opravdanost da se isti šalju direktno na regionalnu deponiju. Navedeno je i kako veliki kamioni koji prikupljaju otpad na terenu se ne vraćaju u krug preduzeća nego taj prikupljeni otpad direktno odvoze na deponiju “Mošćanica” te se prazni vraćaju u krug preduzeća kako bi ponovno bili natovareni smećem prikupljenim malim kamionima. Direktor JKP “Visoko” tom prilikom je obećao i pokrivanje otpada ceradom koja bi navodno smanjila emisiju neugodnih mirisa koji dolaze sa te mini deponije smeća kojase nalazi u krugu preduzeća.

Međutim, slike napravljene i dvije godine nakon ovog sastanka govore potpuno suprotno od onoga što se menadžment JKP “Visoko” dogovorio sa mještanima ulice Sarajevska.

visoko.co.ba
Izvor fotografija: Facebook