Mjesec ženskog romskog aktivizma

SAOPŠTENJE

IMAM PRAVO DA IMAM PRAVA: Mjesec ženskog romskog aktivizma

 

Bosna i Hercegovina, 08.03.-08.04.2018

 

Kampanja Mjesec romskog ženskog aktivizma održana je prvi put 2010. godine. Od tada svake godine od 08. marta do 08. aprila članice ženske romske mreže „Uspjeh“ u BiH koju čine 6 ženskih romskih organizacija i 5 istaknutih romskih aktivistkinja sa teritorija BiHse okupljaju oko zajedničkog cilja: podići vidljivost Romkinja u našem društvu.

Međunarodni Dan žena, 8. mart, jedan je od povoda da se aktivistkinje ženske romske mreže „Uspjeh“ obrate javnosti i predstavnicima/cama vlasti i skrenu pažnju na položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini. Drugi povod, ne manje važan, 8. april, Međunarodni dana Roma/kinja zatvara našu kampanju.

Organizacije i pojedinke koje čine žensku  romsku mrežu održavaju čitav niz događaja širom Bosne i Hercegovine. Njihov zajednički cilj je da skrenu pažnju javnosti da slika o Romkinji ne mora i ne treba uvjek da bude slika o socijalno ugroženoj ženi i da se iz stereotipa ne može napraviti pomak.

U mnoštvu raznolikih događaja tokom kampanje Mjesec romskog ženskog aktivizma koje članice ženske romske mreže „Uspjeh“ u BiH provode u obliku uličnih akcija, javnog slušanja, edukacija, forum teatra, sastanaka sa predstavnicima/cama državnih i europskih institucija koje djeluju u BiH želimo da pokažemo da smo tu, da smo građanke BiH te da pokušamo ublažiti predrasude prema Romkinjama, a time i diskriminaciju koja je, nažalost, još prisutna.

Na međunarodni dan žena ( 08.Marta) UG Omladinska romska inicjativa „Budi mi prijatelj“ Visoko  Vas poziva da nam se pridružite na uličnoj akciji u sa početkom  od 12 sati ispred Gradskog kina u Visokom sa kojom počinjemo našu kampanju.

S poštovanjem,

 

Tim UGORIV „Budi mi prijatelj“ Visoko