MIZ Visoko: Iftar za sve hanume …

U posljednjoj trečini mjeseca ramazana, u haremu Islamskog Centra Hanovi zabilježena je još jedna zaista osvježavajuća gesta. Naime, MIZ Visoko je organizovao iftar za sve hanume koje su bile redovne polaznice halki Kur ana Časnog, svih džemata koji gravituju Hanovima.
Zajedničkom iftaru je prisustvovalo oko 200 polaznica sa koordinatoricama džemata, što je napravilo veliku pozitivnu sliku, ali i prezentovalo izraženu želju žena da se uključe u aktivnosti svog džemata. Ono što je bitno napomenuti jeste da su se ovi džemati aktivirali prije nepunu godinu dana i da je do Ramazana u Kur an prešlo oko 100 polaznica. Niti jedan poklon vas ne može obradovati, kao spoznaja da možete da čitate Allahov govor. To je nešto, što novcem ne možete da kupite. Ovom prilikom čestitamo svim koordinatoricama i svim džematlijkama na postignutim rezultatima. Zahvaljujemo sa MIZ Visoko na prelijepoj organizaciji i druženju.

„Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro?“ (Kur an:Er-Rahman,60).