Mirza Omanović – vijećnik OV Visoko i izvršni direktor IGM-a za financije

mirza omanovicOmanović (Alija) Mirza ,rođen 14.04.1981. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio u Visokom. Diplomirao na Ekonomskom fakulltetu Univerziteta u Sarajevu. Student postdiplomskog studija u Sarajevu. Izvršni direktor za finansijske i ekonomske poslove u IGM d.o.o Visoko. Član Izvršnog odbora SDA Visoko. Oženjen i nastanjen u Ozrakovićima.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus