Mirza Ganić: Zatekli smo dug od 1.800.000KM i sve isplatili, Gradska uprava sa današnjim danom nema dugova

Sa posljednje održane sjednice Gradskog vijeća Visoko, a iz diskusija i replika gradonačelnika Ganića javnost je upoznata sa nekim do sada nepoznatim a vrlo interesantnim detaljima koji se tiču finansijskog poslovanja Gradske uprave Visoko.

Prvo smo saznali kako su se dopisivali “radni” sati na plate nekih uposlenika Gradske uprave a što je u konačnici “plata na platu” iz džepa poreznih obveznika Visokog u iznosu od cca.9.000KM puta broj godina mandata, a zatim smo prvi put javno mogli čuti i saznati o dugovanjima koja su ostala od prethodne vlasti.

Tako smo saznali da je Gradska uprava sa 31.12.2020.godine bila dužna 1.800.000KM uz nedefinisanu sudbinu 480.000KM na relaciji JKP “Visoko”/Gradska uprava/Nadležno ministarstvo, a sve vezano za famozni vodovod Dubrave kojim se svi hvališu kao da je izgrađen privatnim novcem pojedinaca.

Nadalje saznali smo i da je od 01.01.2021.godine do danas iz budžeta Gradske uprave isplaćeno svim dobavljačima 3,5 miliona KM uz 230.000KM trenutnog duga prema istim. Tu je i jedna faktura od JP Visoko Ekoenergija od 200.000KM koja je simptomatično stigla 31.12.2020.godine i koja nije plaćena iz razloga kako tvrdi Ganić jer oni trenutno na računu imaju 1.000.000KM.

Trenutno se na računu Gradske uprave nalaze osigurana sredstva za poticaje poljoprivredi, za poticaj biznisu, za mljekare i za turizam.

U ranijim godinama Gradsko vijeće je usvajalo prema riječima Ganića i provodilo Odluke koje nisu ispravne te naveo primjer kotlovnice u JU Dom zdravlja Visoko. Gradska uprava provede tender, izabere izvođača radova i pravi kotlovnicu u Domu zdravlja, a zatim se dešava da Dom zdravlja u svojim papirima i knjigama nema kotlovnice!? Ta praksa je promijenjena kako se ubuduće slične stvari ne bi dešavale i bile finansijski sumnjive.

Gradonačelnik Ganić je za govornicom GV-a prisutnim vijećnicima i javnosti rekao kako je Gradska uprava vratila sve dugove bivše vlasti i da u ovom trenutku nema dugova, odnosno postoje obezbjeđena sredstva za isplatu potraživanja i da je stvoren preduslov da se sad izvršavaju obaveze koje su od posebnog interesa za Visoko i Visočane.

Visoko.co.ba