Mirza Ganić: Za obrazovanje, nauku i vjerske zajednice

ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I VJERSKE ZAJEDNICE

Danas smo s ministrom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport gosp. Mensurom Sinanovićem (SDA) posjetili Osnovnu školu Mula Mustafa Bašeskija u Donjem Moštru.

Posjetu smo iskoristili da dogovorimo rješenje oko povrata cca 230m2 zemljišta Islamskoj zajednici Gračanica  koje je 1967. godine oduzela tadašnja vlast. Također dogovorena je i dodatna finansijska podrška za dovršetak radova na novoj školi.

Nakon radnog sastanka obišli smo radove koje finansira Ministarstvo za nauku, kulturu i sport na novoj školi u Donjem Moštru, kao i radove na izgradnji ograde oko područne škole u Poriječanima.

Obzirom da smo ranije pokrenuli aktivnosti na osiguranju sredstava u iznosu od 157.500,00KM za utopljavanje Gimnazije Visoko, ministar je istakao da su Gimnaziji Visoko nedavno odobrena i dodatna sredstva za sanaciju mokrog čvora, a što smo dogovorili na jednom od sastanaka s direktorom škole. Sanacija će uslijediti po završetku tendersku procedure koju provodi menadžment škole!

Idemo dalje, idemo jako! #SNAGA NARODA