Mirza Ganić – vijećnik OV Visoko i poslanik u Skupštini ZDK

mirza ganicMirza Ganić je rođen 16.07.1981. u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završio je u Visokom. Diplomirao je na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, smjer telekomunikacije.
Student postdiplomskog studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu.
Trenutno je zaposlen u BH Telecom centru u Visokom na poziciji rukovodioca.
Član je izvršnog odbora SDA Visoko i vijećnik u općinskom vijeću Visoko u dva mandata, a trenutno je predsjednik kluba SDA Visoko u općinskom vijeću.
Oženjen je i otac jedne kćerke, s prebivalištem u Poriječanima.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus