Mirza Ganić (SDA): Novo ruho Gimnazije Visoko (FOTO)



U toku je implementacija osiguranih sredstava u iznosu od 20.550,00KM za sanaciju mokrog čvora i 157.500,00 KM za utopljavanje zgrade u Gimnaziji Visoko.

Ovo je poseban trenutak koji svjedoči realizaciji datih obećanja!

Sretni smo što je u Visokom do sada realizovano dosta projekata koji su finansirani od strane viših nivoa vlasti i za čije odobravanje finansijskih sredstva su ključnu ulogu imali kadrovi SDA.

Ko ne želi da vidi, neka žmiri, a ko ne vjeruje neka provjeri!